Skip to content

AITutor koolitus: Kuidas luua toimiv AI-assistent

Tehisintellekt on tulnud, et jääda. Sellest räägitakse töökohal, kodus, spordisaalis, toidupoes. Igaühel on oma arvamus, taksojuhist pankurini. Mõni näeb seda kui meelelahutust, mõni jälle nuhtlust, on neid, kes arvavad, et lõpp on lähedal ja neid, kes näevad selles uut algust. Igal juhul on tegemist oluliselt tähtsa muutusega. Nagu muutustega ikka on, kes maha jääb, see ..

AITutor (myapps.ai)

AITutor platvorm arendati välja viis aastat tagasi New Yorgis. Algselt plaanitud akadeemilisest õppeplatvormist kasvas kiiresti välja üks paremaid tehisintellekti chat platvorme. Tänaseks on võimalik läbi Multibot lahenduse pääseda ligi OpenRouter mudelitele, sh Claude, Gemini, Mixtral, CodeLlama jm. Platvorm kasutab Pixio pildigenereerimist, võimaldab kodeerimist, assisteerimist ja palju muud.

Koolitusest

Sellel koolitusel õpime kasutama ühte peamist AI tööriista, assistenti. AI assistent on sisuliselt kõneroboti seadistamine nii, et kasutaja saaks võimalikult täpse ja õige tulemuse. Sisendid ja parameetrid on universaalsed ehk samu teadmisi võib kasutada ka muude AI platvormidega (nt chat-gpt). Õpime mida erinevad parameetrid vastustes muudavad ja kuidas kujundada sisendeid assistendi parimaks loomiseks. Koolitus annab sulle tugeva aluse, et igas olukorras luua sobiv assistent ja lasta temal genereerida täpselt soovitud sisu.

Sina lood, AI genereerib

Eelteadmised: Pole nõutud

Sihtrühm: Koolituse sihtrühm on ettevõtte või organisatsiooni juhid, projektijuhid, personalijuhid, osakonna juhid, üksuste juhid, vahetuste vanemad, grupijuhid, kontoritöölised, töödejuhatajad, assistendid, turundusmeeskonnad, esindajad, agendid, müügijuhid, sisuloojad, copywriterid, TI huvitunud

Õppeaja algus ja kestus: Vastavalt broneeringule

Õppe alustamise tingimused: Koolitus ei sea eritingimusi alustamiseks. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav, et osalejal on õpitava ainega praktiline väljund. Õpe on eesti keelne.

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on õpetada õppekavas kirjeldatud ainet.

Õppe sisu: tutvumine AITutor keskkonnaga, erinevad AI lahendused, Multibot keskkonna lahendus, assistendi määramine, loomine ja kujundamine, assistendi kasutamine, mitme assistendi kombineerimine, tulemuse hindamine ja kontroll

Õppemeetod: Koolitus toimub füüsilise koolitusena klassiruumis või digitaalselt Internetis. Koolituses on kaasatud digitaalsed õppematerjalid ja koolituse läbimise test Iseseisev töö: Koolituses võib esineda iseseisvaid harjutusi, mis on osalejale vabatahtlik

Õpiväljundid:

Õpingute lõpetamise tingimus: Osalemine kogu koolitusel ja läbitud lõputest

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õpiväljundeid hinnatakse läbi testiküsimuste vastuseid vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumite. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Kõik testiküsimused peavad olema vastatud ning õigete vastuste osakaal peab olema piisav kinnitamaks õpilase teadlikust antud moodulis õpitule. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus.

Koolitaja andmed: Esko-Timo Tullus, tootmisjuhi, tegevjuhi, tehasejuhi ja turundusjuhi mitmeaastase kogemusega nii Eestis kui Rootsis. Rahvusvaheline müügi- ja tootejuht. Osalenud mitmetel valdkonna täiendkoolitustel ja LEAN põhimõtetel tuginev tootmisoptimeerimise koolitustel Rootsis. AITutor beta testija.

Tagasi Koolitustele

Tagasi Esilehele

Toimumiskoht: EEK Mainor Tartu õppekeskus, Pepleri 6, Tartu (alt Zoom)

Toimumisaeg:

12. juuni 2024 kl 13.00-16.00 Osta pilet

Koolituse hind: 89.- eur/osaleja (+KM) Broneering vajalik

Soodustus: 2. osaleja -25%, 3. osaleja -35% samas broneeringus