Skip to content

Mentorlus

Kuigi ettevõtted on oma olemuselt iseseisvad, siis edukuse tagamiseks peab iga ettevõtja hindama oma majasisest võimekust edu eesmärkide täitmiseks. Valdavalt kehtib seisukoht, et vajaminevat teaberessursi leitakse küll teoreetiliselt, kuid puudub võimekus seda ellu viia. Oluline on teadustada, et täiendavat tuge ei vaja ettevõtted alaliselt vaid just osaliselt ja kindlal ajaperioodil. Seega on kuluefektiivne kaasata arendusprotsessidesse välist tuge. Meie mentor pakub sellist tuge mitmes erinevas vormis, just nii nagu ettevõtjal seda hetkel vaja on. Selleks võib olla koolitus uute oskuste ja teadmise omandamiseks, konsultatsioonid hetkeolukorra toeks või pikema ajavaatega projektipõhine äriline mentorlus, mis kaasab endasse mitte ainult teoreetilist tuge, vaid ajastatud kohalolekut läbi kogu valitud arendusprotsessi.

Mentor on oma ala asjatundja

Mentoriks olemine eeldab väga head valdkonna tunnetust ja põhjalikke teadmisi nii erala siseste kui seotud teguritega. Nõustaja ja juhendaja rollis on mentor kliendi ettevõtte võimaluste võimendaja. Meie mentorid on oma eriala dokumenteeritud tulemustega pikaajalised tegijad.

Mentoril on lai kogemustepagas

Mentor ei ole ainult kaasaegsete teadmistega juhendaja vaid olemuselt kogemustele toetuv praktik. Lai kogemus annab teadmistele praktilise ja tasakaalustatud platvormi. Meie mentoritel on värvirikas kogemus erinevatest tootmise ja teeninduse sektoritest.

Mentor siis kui vaja, nii kaua kui vaja

Ärijuhendaja on hinnatud ressurss, mille vajadus ettevõttes on perioodiline. Kuluefektiivne viis oma äri edukust juhtida on kaasata mentor vastavalt ettevõtte vajadustele ja võimalustele. Liitudes mentorprogrammiga või tellides mentor projektipõhiselt võimaldab ettevõttel arenduskulusid tugevalt optimeerida

Mentoril on valdkonna kontaktvõrk

Keegi ei ole superinimene kuid edukama ära arendamiseks ei piisa ühe inimese teadmistest või oskustest. Mentorprogrammis on võimalik vastavalt vajadusele kaasata või asendada mentoreid just siis kui ettevõttel seda vaja on. Mentor saab läbi oma kontaktvõrgu lisada olulist ressurssi projekti eri etappides parima tulemuse saavutamiseks.

Mentorlus on parim (ja kiirem) tee ärilise edu saavutamisel

Ei ole juhus, et edukad Eesti ettevõtted on regulaarselt kaasanud mentoreid oma arendusprojektidesse juba aastaid. Trial-and-Error meetod on kulukas, veniv ja väsitav ning edu võti on täna kiirus ja täpsus. Mentori kaasamine tähendab edu saavutamist konkurrentide ees, kiirem tee tulemustele ja kindlam positsioon turul.