Skip to content

Business Behavior

Business Behavior ehk äriline käitumine on mõiste, mis koondab enda all erinevaid distsipliine ehk suhtumisi. Paljud ärilised koostööd ja mõistmised ei ole pelgalt numbrid kuskil tabelis vaid ammutavad tuge ja jõudu inimfaktorist. See, kuidas me ennast esindame ja teistega kohtume, mõjutab nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis meie väljavaateid olla ärimaailmas edukad ja usaldusväärsed. Paraku on just pehmed väärtused need, mis nii tihti saavad kaikaks kodarates ja pinnuks silmas eduka äri saavutamisel.

Sellel Business Behavior koolitusel vaatame lähemalt mõnda tähtsamat võtmesõna, mida ma pean põhjapanevaks ja määravaks eduka ärisuhtluse aluse loomisel. Me räägime kättesaadavusest ja selgusest kontakttasemel. Tagasiside andmisest ja selle osatähtsusest. Vaatame lähemalt kohtumiste distsipliinist ja selle kohandamist vastavalt olukorrale. Kuidas luua ja hoida head äripartneri kontaktbaasi ja seda neile vahendada. Mis rolli mängib proaktiivsus ärilises käitumises ja kuidas sellist rolli kujundada.

Koolitusel räägin ma täpsemalt miks on tähtis ennast kõrvalt hinnata ja mitte jääda kinni oma enda enesepilti. Miks on tähtis olla nähtav, kuid mitte pealetükkiv või enesekeskne. Kuidas ja mil määral on oluline mitte verbaalne kommunikatsioon. Kui palju mõjutab meie ärisuhteid korrektsus ja ajajuhtimine ning kuidas selles pinges edastada endast stabiilset ja usutavat enesekuvandit. Miks ja millal võib ja ei või suhelda ärilisel temaatikal ja kuidas altereerida pehmete teemade vahel.

Äriline viisakus on alus

Koolituse õppekava

Eelteadmised: Pole nõutud

Sihtrühm: Koolituse sihtrühm on ettevõtte või organisatsiooni juhid, projektijuhid, personalijuhid, osakonna juhid, üksuste juhid, vahetuste vanemad, grupijuhid, kontoritöölised, töödejuhatajad, assistendid, turundusmeeskonnad, esindajad, agendid, müügijuhid

Õppeaja algus ja kestus: Vastavalt broneeringule

Õppe alustamise tingimused: Koolitus ei sea eritingimusi alustamiseks. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav, et osalejal on õpitava ainega praktiline väljund. Õpe on eesti keelne.

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on õpetada õppekavas kirjeldatud ainet.

Õppe sisu: Kultuursed eripärad ärilises kontekstis, ärikohtumiste ettevalmistus, kohanemistehnikad, ajajuhtimine ja distsipliin, dokumentatsioon, konfliktijuhtimine, kohtumiste psühholoogia ja läbirääkimistehnikad

Õppemeetod: Koolitus toimub füüsilise koolitusena klassiruumis. Koolituses on kaasatud digitaalsed õppematerjalid ja koolituse läbimise test Iseseisev töö: Koolituses võib esineda iseseisvaid harjutusi, mis on osalejale vabatahtlik

Õpiväljundid:

Õpingute lõpetamise tingimus: Osalemine kogu koolitusel ja läbitud lõputest

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õpiväljundeid hinnatakse läbi testiküsimuste vastuseid vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumite. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Kõik testiküsimused peavad olema vastatud ning õigete vastuste osakaal peab olema piisav kinnitamaks õpilase teadlikust antud moodulis õpitule. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus.

Koolitaja andmed: Esko-Timo Tullus, tootmisjuhi, tegevjuhi, tehasejuhi ja turundusjuhi mitmeaastase kogemusega nii Eestis kui Rootsis. Rahvusvaheline müügi- ja tootejuht. Osalenud mitmetel valdkonna täiendkoolitustel ja LEAN põhimõtetel tuginev tootmisoptimeerimise koolitustel Rootsis.

Tagasi Koolituste lehele

Tagasi Esilehele

Toimumiskoht: EEK Mainor Tartu õppekeskus, Pepleri 6, Tartu

Toimumisaeg:

20. mai 2024 kl 13.00- 16.00

5. juuni 2024 kl 13.00-16.00

25. juuni 2024 kl 13.00-16.00 Osta pilet

Koolituse hind: 129.- eur/osaleja (+KM) Broneering vajalik

Soodustus: 2. osaleja -25%, 3. osaleja -35% samas broneeringus