Skip to content

Efektiivsed Koosolekud

Lühikirjeldus: Koosolek oma olemuselt on kokkusaamine, kohtumine ja koos olemine. Meie igapäeva argielu on täis suuri ja väikeseid kohtumisi ja kokkupõrkeid. Mõned neist on koosoleku vormis. Sotsiaalsete isiksustena on koosolek meile koht ja platvorm, kus meie integratsiooni vajadus saab täidetud. Koosolek, kui informatsiooni vahetu vahendaja on tänapäeva dünaamilises ja paljunõudvas ärimaailmas peaaegu vältimatu instrument. Kas Sinu koosolekud on efektiivsed? Paljud meist peavad kahetsusega tunnistama, et neid koosolekuid on väga vähe, kus asjalikus ja ajajuhtimine koosolekul korda hoidsid. Äriline koosolek ei ole kohvipaus ega sotsiaalne suhtlusplatvorm. Efektiivsus saavutatakse läbi metoodika, reeglite ja suhtumisega.

Sellel koolitusel vaatame lähemalt kuidas üles ehitada hea koosoleku struktuuri, kuidas seda ajastada ja kohandada agendale. Lähemalt vaatame ka koosoleku eelseid tegevusi, kuidas kokku kutsuda ja keda kutsuda, kuidas osalejad ette valmistavad ja kuidas vajalik informatsioon ja nõuded osalejateni viia. Mis on koosolekujuhi roll ja kuidas see roll muutub vastavalt koosoleku suurusele, agendale, tempole ja nõuetele? Mis on koosolekujuhi kui moderaatori peamised reeglid ja mida moderaator koosoleku heaks läbiviimiseks peab teadma? Kuidas muuta koosolekud kaasavaks? Kuidas toimida koosolekut segavate faktoritega ning kuidas hoida osalejate tähelepanu, kaasamõtlemist ja panust läbi kogu koosoleku? Vaatame ja arutame kuidas ajastada vajalikud pausid ja kuidas neid ette valmistada. Millised on koosoleku järeltegevused, tagasiside andmise kanalid ja viisid ning tulevaste siduvate koosolekute planeerimine?

Aeg on raha

Koolituse õppekava

Eelteadmised: Pole nõutud

Sihtrühm: Koolituse sihtrühm on ettevõtte või organisatsiooni juhid, projektijuhid, personalijuhid, osakonna juhid, üksuste juhid, vahetuste vanemad, grupijuhid, kontoritöölised, töödejuhatajad, assistendid

Õppeaja algus ja kestus: Vastavalt broneeringule

Õppe alustamise tingimused: Koolitus ei sea eritingimusi alustamiseks. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav, et osalejal on õpitava ainega praktiline väljund. Õpe on eesti keelne.

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on õpetada õppekavas kirjeldatud ainet.

Õppe sisu: Koosolekute läbiviimise rutiinid ja protsessid, Koosoleku vajaduse määratlemine, eelteabe haldus ja sisu, eeltegevused, koosoleku osalejate kaasamine ja välistamine, koosoleku protokollimine, koosoleku juhi roll ja kohustused, koosoleku modereerimine, Koosoleku head tavad, eriolukorrad ja segavad tegurid, sidevahendite kasutamine koosolekul, koosoleku lõpetamine ja kontroll, järeltegevused, harjutused ja testid

Õppemeetod: Koolitus toimub füüsilise koolitusena klassiruumis. Koolituses on kaasatud digitaalsed õppematerjalid ja koolituse läbimise test Iseseisev töö: Koolituses võib esineda iseseisvaid harjutusi, mis on osalejale vabatahtlik

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab iseseisvalt määratleda koosoleku vajadust ja kaasata koosolekule vajalikud osalejad, koostada koosoleku kava, juhtida koosolekut, määrata koosoleku osalejate rollid ja ajakava, modereerida koosolekut, koostada koosoleku protokolli ja viia läbi koosoleku järgsed tegevused

Õpingute lõpetamise tingimus: Osalemine kogu koolitusel ja läbitud lõputest

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õpiväljundeid hinnatakse läbi testiküsimuste vastuseid vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumite. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Kõik testiküsimused peavad olema vastatud ning õigete vastuste osakaal peab olema piisav kinnitamaks õpilase teadlikust antud moodulis õpitule. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus.

Koolitaja andmed: Esko-Timo Tullus, tootmisjuhi, tegevjuhi, tehasejuhi ja turundusjuhi mitmeaastase kogemusega nii Eestis kui Rootsis. Rahvusvaheline müügi- ja tootejuht. Osalenud mitmetel valdkonna täiendkoolitustel ja LEAN põhimõtetel tuginev tootmisoptimeerimise koolitustel Rootsis.

Tagasi Koolituste lehele

Tagasi Esilehele

Toimumiskoht: EEK Mainor Tartu õppekeskus, Pepleri 6, Tartu

Toimumisaeg:

27. mai 2024 kl 10.00- 13.00

13. juuni 2024 kl 13.00- 16.00

28. juuni 2024 kl 10.00-13.00

Koolituse hind: 199.- eur/osaleja. Osta Pilet

Broneering vajalik

Soodustus: 2. osaleja -25%, 3. osaleja -35% samas broneeringus