Skip to content

Videokoolitus osa 1

Hea ja vaadatav video või film ei ole juhus vaid süsteemse tootmisprotseduuri tulem. Kuid hea tulemuse jaoks ei piisa kallist kaamerast või ilusast maastikust. Vaja on sisu ja vormi. Kuidas luua oma ideest hea ja kvaliteetne video? Kuidas kirjutada nii, et sisu oleks juba alguses sobilik edasi töödelda? Kas on alati vaja meeskonda? Neid ja palju muid küsimusi tekib, kui alustada puhtalt lehelt oma videoprojektiga. Selle videokoolitus õppe oleme jaganud kolme olulisse ossa, enne filmimist, filmimine ja pärast filmimist. Iga osa on vajalik ja õpetlik sissevaade filmograafi tegevustesse ja nippidesse. Esimeses osas teeme tutvust nii storyboardiga, kompositsiooniga, visuaalse käsikirjaga ja sisu põhijoontega. Vaatame lähemalt kuidas juba selles faasis on oluline ära määrata heli ja muusika, valguse, tempo, värvide ja dünaamika olemasolu. Kõiki kolme videokoolituse osa (Videokoolitus 1, 2 ja 3), mida saab läbida eraldiseisvalt, kuid soovitame tungivalt õppida algusest lõpuni. Küsi kindlasti head pakkumist kõigi kolme osa korraga broneerimisel.

Käsikirjast filmimiseni

Koolituse õppekava

Eelteadmised: Pole nõutud

Sihtrühm: Koolituse sihtrühm on filmihuvilised, filmograafid, loovjuhid, turundusjuhid, projektijuhid, turundusassistendid, ürituste korraldajad, reklaamijuhid, assistendid, copywriterid, projektiassistendid

Õppeaja algus ja kestus: Vastavalt broneeringule

Õppe alustamise tingimused: Koolitus ei sea eritingimusi alustamiseks. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav, et osalejal on õpitava ainega praktiline väljund. Õpe on eesti keelne.

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on õpetada õppekavas kirjeldatud ainet.

Õppe sisu: Käsikirja kirjutamine, storyboardi loomine, visualiseerimine, kaadri kujundamine, põhi- ja alajoone kirjutamine, tseeni tempo ja dünaamika loomine ja tasakaalustamine, kompositsioon, värvide ja varjude osatähtsus, heli ja muusika osatähtsus, tiitrite määramine, loovkirjutamise alused, rõhuasetused sisus

Õppemeetod: Koolitus toimub füüsilise koolitusena klassiruumis. Koolituses on kaasatud digitaalsed õppematerjalid ja koolituse läbimise test Iseseisev töö: Koolituses võib esineda iseseisvaid harjutusi, mis on osalejale vabatahtlik

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab iseseisvalt luua või tõlgendada algtekste visuaalse käsikirja loomisel, koostada storyboardi ja ilmestada sisu põhijooni, kirjeldada käsikirja dünaamikat ja tempot ning tasakaalustada erinevate tseenide kooslust, hinnata helide ja muusika vajadust ja kompositsiooni, hinnata valguse osatähtsust ja määratleda valgustuse mõju sisule, kirjeldada tiitrite vajadust ja paigutust, juhendada produktsioonijuhti järgnevas etapis

Õpingute lõpetamise tingimus: Osalemine kogu koolitusel ja läbitud lõputest

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õpiväljundeid hinnatakse läbi testiküsimuste vastuseid vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumite. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Kõik testiküsimused peavad olema vastatud ning õigete vastuste osakaal peab olema piisav kinnitamaks õpilase teadlikust antud moodulis õpitule. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus.

Koolitaja andmed: Esko-Timo Tullus, filmograaf ja tootmisjuhi, tegevjuhi, tehasejuhi ja turundusjuhi mitmeaastase kogemusega nii Eestis kui Rootsis. Rahvusvaheline müügi- ja tootejuht. Osalenud mitmetel valdkonna täiendkoolitustel ja LEAN põhimõtetel tuginev tootmisoptimeerimise koolitustel Rootsis.

Tagasi Koolituste lehele

Tagasi Esilehele

Toimumiskoht: EEK Mainor Tartu õppekeskus, Pepleri 6, Tartu

Toimumisaeg:

23. mai 2024 kl 09.00- 12.00

10. juuni 2024 kl 09.00- 12.00

26. juuni 2024 kl 12.00-15.00 Osta pilet

Koolituse hind: 99.- eur/osaleja (+KM) Broneering vajalik

Soodustus: puudub